Zeeland zoekt plek voor nieuwe asielzoekers en haalt achterstand huisvesting in

De provincie Zeeland heeft vanuit Den Haag wederom de vraag gekregen of er opnieuw gekeken kan worden naar extra opvangplekken voor asielzoekers. In eerste instantie gaat het om 45 personen maar daarnaast is ook gevraagd om te kijken naar een locatie voor 50 minderjarige asielzoekers en/of asielzoekers die weinig kans maken op een verblijfstatus.

Geplaatst op woensdag 1 december 2021.